top of page

Privacidade Web

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Infórmase de que os datos persoais que nos proporcionas voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán procesados ​​por VICTORIA LORENZO SILVA con domicilio social en C / ABAD OLIBA 7 BAJOS 2ª 08380 MALGRAT DE MAR (BARCELONA) con CIF 78795306C, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas pola lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. O obxectivo do devandito tratamento é o descrito en cada un dos formularios establecidos no sitio web no que nos proporcionaches os teus datos.
Os datos subministrados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude sempre que non indique o contrario, exercendo o seu dereito de cancelación ou o tempo necesario para cumprir as obrigas legais e atender ás posibles responsabilidades que se poidan derivar de cumprir o propósito para o cal se recolleron os datos.
VICTORIA LORENZO SILVA non elaborará ningún tipo de "perfil", en función da información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en función dos perfís.
Así mesmo, VICTORIA LORENZO SILVA cancelará ou rectificará os datos cando sexan imprecisos, incompletos ou xa non sexan necesarios para o seu propósito, de acordo co establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.
Sempre que non nos notifique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede acepta avisarnos de calquera variación e que temos o consentimento para usalo para manter a relación entre as partes.
O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, eliminación, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e non ser obxecto de decisións individualizadas e automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento no enderezo mencionado anteriormente, ou por correo electrónico a vlorenzo@icab.cat, ou directamente ante o responsable de protección de datos. No caso de que non obtivera satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf


VICTORIA LORENZO SILVA adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros de usuarios.
De acordo co establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder facer comunicacións publicitarias que consideramos que lle poden interesar, por correo electrónico ou por calquera outro medio electrónico de comunicación equivalente.

 

COOKIES

Se deixas un comentario no noso sitio, podes optar por gardar o teu nome, enderezo de correo electrónico e sitio web en cookies. Son para a súa comodidade, polo que non tes que volver a encher os seus datos cando deixes outro comentario. Estas cookies terán unha duración dun ano.

Se editas ou publicas un artigo, gardarase unha cookie adicional no seu navegador. Esta cookie non inclúe datos persoais e simplemente indica o ID de publicación do artigo que acabas de editar. Caduca ao cabo dun día.

Exercicio de dereitos e revogación do consentimento

Podes exercer en calquera momento o teu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos teus datos, nos termos previstos pola lei, dirixíndote ao enderezo postal do Editor indicado ao comezo deste documento e achegando unha copia do documento que acredite a túa identidade. Pode revogar, polos medios indicados anteriormente e en calquera momento, os consentimentos específicos para o uso de cookies que solicitamos nesta cláusula, sen efecto retroactivo e nos termos previstos legalmente dirixíndote ao enderezo postal do Editor indicado ao comezo deste documento e achegando unha copia do documento que demostre a túa identidade. Ademais, o usuario poderá evitar a xeración de cookies, seleccionando a opción correspondente no seu navegador, para iso deberá acceder á configuración de privacidade e seleccionar a opción que vos permita desactivar a aceptación automática de cookies.

Para máis información, elixe entre os teus navegadores:

• Internet Explorer: Ferramentas -> Opcións de Internet -> Privacidade -> Configuración. Para obter máis información, podes consultar o soporte de Microsoft - http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies ou a axuda do navegador.

• Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración personalizada. Para máis información, podes consultar o apoio de Mozilla - https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies -websites-track-preferencias ou axuda do navegador.

• Chrome: Configuración -> Amosar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración de contido. Para máis información, podes consultar o apoio de Google - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es ou o Axuda do navegador.

• Safari: Preferencias -> Seguridade. Para obter máis información, podes consultar o soporte de Apple - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES - ou a axuda do navegador.

Aviso Legal: Acerca de
Cookies
bottom of page