top of page
IMG_20200616_183620-compressed.jpg

Áreas de especialidade

La firma de un contrato

DEREITO LABORAL

Despedimentos, modificacións substanciais das condicións de traballo, sancións, rescisión dos contratos, liquidacións, contratos, ficheiros de regulación de emprego, reclamacións de cantidade.

Signing a Contract

DEREITO CIVIL

Dereito de Sucesións, Propiedade Horizontal, Accidentes de Tráfico, Desafiuzamentos, Reclamacións de Cantidade, Dereito Inmobiliario.

shaking-hands-3091906_1280_edited.jpg

DEREITO FAMILIAR

Divorcios, Separacións, Modificacións de Medidas, Acordos Regulatorios, Reclamacións de Pensións, Execucións de Sentenzas.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Xestión de Comunidades, Asesoramento xurídico, Reclamacións de copropietarios, Asistencia legal ás reunións de comunidades.

legal-1143114_1280.jpg

DEREITO PENAL

Denuncias, Querellas, Asistencia ao detido, Execucións penais, Procedementos abreviados, Procedementos ordinarios, Delitos menores.

 

Signing a Contract

ESTRANXERÍA

Permisos de residencia, Reunións familiares, visados, cartas de invitación, tarxetas de residencia, obtención de NIE

document-428334_1280.jpg
bottom of page